8. Sınıfların Ortak Sınavları

Yeni sistem konusunda, Bakanlığın yayınladığı kılavuzun sadeleştirilmiş hali diyebileceğimiz bir yazımız. Ayrıca Ortak Sınav Puanı nasıl hesaplanır? Yerleştirmeye Esas Puan nasıl oluşur? sorularının cevabını da bu yazımda bulacaksınız.

Ortaöğretime Geçişte Ortak Sınavlar Bora Serhat ÇelikOrtaokul Biterken, Liseye Geçerken ORTAK SINAVLAR Var.

Bu öğretim yılında 8. Sınıf öğrencilerimizin 6 dersinin sınavı bütün Türkiye’de ortak yapılıyor. Bu yüzden ORTAK SINAVLAR deniliyor.

Hangi derslerin sınavı ortak yapılıyor?

Öğrencinin ortak sınavlarla değerlendirilecek 6 dersi:

  1. Türkçe
  2. Matematik
  3. Fen Ve Teknoloji
  4. İngilizce
  5. T.C. İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük,
  6. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Her dönem bu 6 dersten birer sınav.

Bu ortak yapılan sınavlar, dönemde iki yazılı sınavı olan derslerin ilk sınavı, üç yazılı sınavı yapılan derslerin ikinci sınavıdır.

Sınavlar şu tarihlerde uygulanacak:

Birinci birinci dönemin ortak sınavları 28 Perşembe-29 Kasım Cuma Günü. Bu sınava giremeyen öğrencilerin mazeret sınavları 14-15 Aralık’ta. Sınavların sonucu ise Ocak ayında açıklanacak.

İkinci dönemin sınavları ise 28 Nisan Pazartesi -29 Nisan Salı 2014 tarihlerinde. İkinci dönemin mazeret sınavları 10-11 Mayıs’ta. Sınav sonucu ise Haziran 2014 açıklanacak.

Sınava girişin tek şartı, 2013–2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8 inci sınıfında öğrenim görüyor olup, e-okul sisteminde kayıtlı olmaktır. Sınav için bir ücret yatırılmayacaktır.

 

Ortak Sınavların Mazeret Sınavı Nasıl Uygulanır?

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanır. Milli eğitim müdürlüklerine bildirilir. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılır. Yani mazeret sınavı kendi okulunda olmayacaktır.

Hangi Derslerin Sınavı Hangi Gün?

Ortak sınavların birinci gün oturumlarında saat 9.00′da Türkçe, saat 10.30′da matematik, saat 12.00′de din kültürü ve ahlâk bilgisi sınavları yapılacak.

Sınavların ikinci gün oturumunda ise saat 9.00′da fen ve teknoloji, saat 10.30′da T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, saat 12.00′de yabancı dil sınavları yapılacak. Her sınav için 40′ar dakika süre verilecek.

 

Sınav Uygulanması Hakkında:

Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.  Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede 3 yanlış 1 doğruyu silmeyecek. Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.

Sınavda öğrencilere yardımcı ve gözetmen olacak öğretmenler milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek öğretmenler olacak.

Sınav günlerinde okullarda ders olmayacaktır.

Ortak Sınavların Puanı Nasıl Hesaplanır?

6 dersin sınavlarından elde edilen Ortak Sınav Puanı denilir. OSP olarak kısaltılır.

OSP1: 1.Dönem Ortak Sınav Puanı

OSP2: 2. dönem Ortak Sınav Puanı

Bu sınavlarda puanlama 100 üzerinden yapılır.

[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

Ancak bu ortak 6 dersin sınav sonuçları, dersler için belirlenmiş katsıyılar kullanılarak ağırlıklandırılır.

Sınavı Ortak Yapılan Dersler Dersin Ağır. Kat Sayısı
Türkçe 4
Matematik 4
Fen ve Teknoloji 4
TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2
Yabancı Dil 2
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2
Toplamı 18

 

Ortak Sınavlarda alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

 

 

 

Örneğin

Sınavı Ortak Yapılan Ders Ortak Sın. Pu.
I.Dönem
Dersin Ağır. Kat Sayısı Çarpım Sonucu
Türkçe 80     x 4  = 320
Matematik 80     x 4  = 320
Fen ve Teknoloji 80     x 4  = 320
İnkılâp Ta. Ve Atatürkçülük 80     x 2  = 160
Yabancı Dil 80     x 2  = 160
Din Kültürü ve Ahlâk Bil. 80     x 2 = 160
  Toplam 18 1440
         

1. Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı:

((1440/18)/100*700) = 560 AOSP1

Sınavı Ortak Yapılan Ders Ortak Sın. Pu.
2.Dönem
Dersin Ağır. Kat Sayısı Çarpım Sonucu
Türkçe 100     x 4 = 400  
Matematik 100     x 4 = 400  
Fen ve Teknoloji 100     x 4 = 400  
İnkılâp Ta. Ve Atatürkçülük 100     x 2 = 200  
Yabancı Dil 100     x 2 = 200  
Din Kültürü ve Ahlâk Bil. 100     x 2 = 200  
  Toplam 18 1800  

2. Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı:

((1800/18)/100*700)=700 AOSP2

Öğrencinin 1. Ve 2. Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanlarının aritmetik ortalaması alınır.

(AOSP1+AOSP2)/2= AOSP

(560+700)/2=630 AOSP

Oluşan bu puan öğrencinin liseye yerleşme sürecinde; 6., 7. ve 8. sınıftaki YIL SONU BAŞARI PUANLARI (YBP) ile birlikte toplanacak ve 2’ye bölünecektir. Böylelikle Liseye Yerleştirmeye Esas Puan elde edilecektir. Yerleştirmeye Esas Puan 500 tam puan üzerinden hesaplanır.

Örneğin 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 80
7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 90
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 100

 

(AOSP+ 6.YBP+7.YBP+ 8.YBP) / 2 = Yerleştirmeye Esas Puan

(630 + 80 + 90 + 100) / 2 = 450

Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

 Detaylı bilgi isterseniz MEB’in yayınladığı kılavuzu inceleyebilirsiniz.

 

About Bora Serhat Çelik

Bora Serhat Çelik eğitimcidir. Rehber, yazar, konuşmacı. Hayata hazırlanan gençlere ve onların gelişimini destekleyen annelere, babalara, öğretmenlere yönelik çalışmalar yapar. Yararlı olmayı, değer katmayı, heyecan oluşturmayı amaçlar. Hayatın, iyi ve doğru işler yapınca güzel olduğunu bilir. Ön yargısız olmaya özen gösterir. Genel geçer olanın sorgulanması gerektiğini düşünür. Her çocuğun harika birer anne babayı hakkettiğini söyler.
This entry was posted in Tüm Yazılar and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.